ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 ธันวาคม 2562 / 08:12:21  
ผู้ว่าฯ ลำปาง นำทีมรณรงค์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เชิญชวนประชาชนใช้ถุงผ้า
ผู้ว่าฯ ลำปาง นำทีมรณรงค์
สิ่งแวดล้อมภาค 2 สานพลังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในจังหวัดลำปาง ออกรณรงค์ลดภัยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิญชวนร้านค้าและประชาชนผู้บริโภคร่วมทำความดีด้วยหัวใจ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำส่วนภูมิภาคในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จิตอาสา จากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานนโยบายรัฐ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแม่บท "ประเทศไทย ไร้ขยะ" และแผนปฏิบัติการจังหวัด "ลำปาง เมืองสะอาด" ร่วมกันทำกิจกรรมความดีด้วยหัวใจออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนคนในพื้นที่ให้ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น ณ ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ พร้อมเป็นหัวหน้าคณะนำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ และกลุ่มพลังมวลชนภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน รวมกว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมออกเดินรณรงค์แจกถุงผ้า พร้อมประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า ที่อยู่ภายในห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง และประชาชนผู้บริโภค ได้ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และงดใช้โฟม
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องของจังหวัดลำปาง ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์เชิงรุก สร้างจิตสำนึกปลุกกระแสแรงกระตุ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอย ทั้งปัญหาขยะที่อยู่ในลำน้ำลำคลอง รวมทั้งปัญหาขยะทั้งหลายที่อยู่บนบก โดยมุ่งหวังที่ต้องการให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทิ้งขยะให้ลงถังภายใต้แนวคิด “แยกก่อนทิ้ง ลดขยะ ลดมลพิษ” และชวนให้พี่น้องประชาชนได้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งในการรณรงค์ครั้งนี้ยังได้เน้นให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักวิธีการ 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทั้งหมดเพื่อต้องการจะลดปริมาณขยะก่อนที่จะเข้าสู่ระบบกำจัดปลายทาง ซึ่งจังหวัดลำปางมีเป้าหมายที่จะทำให้ทั่วทุกพื้นที่ภายในจังหวัด มีปริมาณขยะเหลือทิ้งน้อยที่สุด และจะทำให้ทั่วพื้นที่ปลอดจากการใช้โฟม ภายในปี 2564
โดยในการรณรงค์ครั้งนี้ ทางจังหวัดลำปางได้รับความร่วมมือจากร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า ตลาดชุมชน และอุทยานแห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมกว่า 30 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และสำหรับในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการยังได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ Central Love The Earth นำกลุ่มธุรกิจในเครือ อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, TOP, Office Mate, B2S, เพาเวอร์บาย, ไทวัสดุ, ออโต้วัน และร้านซูปเปอร์สปอร์ต เป็นต้น มอบคะแนนเดอะวันเพิ่มให้กับลูกค้าสมาชิกที่มาใช้บริการและปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก รวมทั้งยังมอบคะแนนเพิ่มพิเศษอีก 1 เท่า ให้กับสมาชิกที่ได้นำถุงผ้า Central Love The Earth มาช้อปภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลำปางด้วย โดยคะแนนดังกล่าวสามารถที่จะนำไปใช้แทนเงินสด หรือ เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738