ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2562 / 20:24:48  
เปิดแล้ว!!! กาดฮิมยวม ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
เปิดแล้ว!!! กาดฮิมยวม ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านในเวียง หมู่ 2 เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ "กาดฮิมยวม" โดยการจัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมสะพานน้ำยวม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านในเวียง หมู่ 2 เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ “กาดฮิมยวม” โดยมีนายเทียนชัย โกมลรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และดาบตำรวจเกษตร เสมอกิจ ประธานคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตลาด ซึ่งตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาด้วยหลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่มีที่จำหน่ายสินค้า ได้มีสถานที่ขาย เป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน โดยอำเภอแม่สะเรียง มีเกษตรกรและผู้ประกอบการมาร่วมลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จำนวน 163 ราย “กาดฮิมยวม” เปิดทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมสะพานน้ำยวม เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า Handmade และสินค้าชุมชน กำหนดเป็นตลาดปลอดแอลกอฮอล์ ลดการถุงพลาสติกและโฟมเพื่อเป็นการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : อัญชลิกา ครองเกษร 083-8784108
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 267

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738