ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2562 / 19:45:09  
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมชวนกันทำดี ข้าวนาบุญ แสงทอง ของคนน่าน ทำบุญใส่บาตรข้าวเปลือก มอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมชวนกันทำดี ข้าวนาบุญ แสงทอง ของคนน่าน ทำบุญใส่บาตรข้าวเปลือก มอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ชาวอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านจัดกิจกรรมชวนกันทำดี ข้าวนาบุญ แสงทองของคนน่าน เปิดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวเปลือกโครงการเกี่ยวความดี เพื่อสังคม เพื่อมอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ที่แปลงข้าวนาบุญแสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานเปิดงานการกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวเปลือก โครงการชวนกันทำดี "ข้าวนาบุญ" แสงทองของคนน่าน กิจกรรมเกี่ยวความดี “เกี่ยว ..ความดี” ปีที่ 2 ขึ้น หลังจากการที่ทุกภาคส่วน ได้มาร่วมกันลงแขกดำนา ปลูกข้าว ด้วยจิตใจอันเป็นกุศลที่จะทำความดีร่วมกัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้สัญญาร่วมกันว่า “ข้าว” ที่ได้ในวันนี้ จะแจกจ่ายให้กับภาคีเครือข่าย ไปช่วยกันขยายพันธุ์ รวมทั้งมอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ได้ มาศึกษาและพักอาศัยกินนอน อยู่ที่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมและโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ซึ่ง นักเรียนจาก 2โรงเรียน ได้ใช้เวลาว่าง มาช่วยดูแลต้นข้าวในแปลงนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ “ข้าว” ที่มีคุณภาพที่สุด นำไปขยายผล จนได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยมีการแสดงจากชนเผ่าต่างๆ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยโครงการดังกล่าว ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ร่วมกับสโมสรไลออนส์เชียงกลาง และชมรมท่องเที่ยวน่านเหนือ จัดทำโครงการชวนกันทำดี "ข้าวนาบุญ" แสงทองของคนน่าน ขึ้น เพื่อที่จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับภาคีเครือข่ายไปช่วยกันขยายผล "กล้าพันธุ์ แห่งความดี" รวมทั้งมอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอน ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนเป็นเด็กชาวไทยภูเขา ที่ได้มาเล่าเรียน ได้มีข้าวไว้รับประทาน และข้าวอีกส่วนหนึ่งจะจัดสรรให้กับชุมชนเครือข่ายชวนกันทำดี โดยเฉพาะพี่น้องของกลุ่มชาติพันธ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธ์ ด้วย โดยมีนายสาธิต บุญทองได้ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงโรมประเทศอิตาลี และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน บริษัท ดอยซิลเวอร์ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอเชียงกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสานต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวในฤดูหน้าฝน และเป็นการปลุกกระแสนำร่อง ภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ในการทำเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี และเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) โดย แจกจ่ายพันธ์ข้าวที่เครือข่ายร่วมกันปลูกไว้ ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมโครงการ เพื่อนำไปขยายพันธ์ต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท. น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738