ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2562 / 18:10:01  
เตรียมจัดเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่
เตรียมจัดเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่
วัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสารและวัดนันทาราม พร้อมชุมชนทั้ง 3 แห่ง แหล่งผลิตเครื่องเงินเครื่องเขินที่ขึ้นชื่อของประเทศเตรียมจัดเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ภัตตาคารตูลู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและตัวแทนองค์กรภาคเอกชนร่วมประชุมจำนวนมาก ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 วัด 3 ชุมชน คือวัดศรีสุพรรณ วันหมื่นสารและวัดนันทาราม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ชาวบ้านมีอาชีพทำเครื่องเงิน เครื่องเขินที่ขึ้นชื่อของประเทศ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เตรียมผลักดันให้บรรจุในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำหรับกิจกรรมที่จะได้พบในงาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยว 3 ชุมชนซึ่งมีบริเวณติดต่อกัน โดยทั้งสามวัดจะจัดกิจกรรมไว้รองรับอย่างหลากหลาย
ที่วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก หอธรรม หรือหอพระไตรปิฏก การแสดงเครื่องเงิน เครื่องเขิน การบูรณาการเวียนเทียน ศรีสุพรรณอันปลั๊ก และแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ในงานประดิษฐ์สลุงหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นมรดกของชาวเชียงใหม่ด้วย
ขณะที่วัดหมื่นสาร นักท่องเที่ยวจะได้ชมหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์เครืองเขิน พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น และสักการะสถูปอัฐฐิครูบาศรีวิชัย
ส่วนวัดนันทาราม ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน ชมการสาธิตการทำเครื่องเงิน แวะชิมอาหารพื้นเมือง ครัวคู่บ้าน อาหารคู่ชุมชน ชมการสาธิตตัดตุง นมัสการหลวงพ่อเพชร สักการระพระบรมสารีริกธาตุ ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก และร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่

ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738