ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2562 / 15:48:23  
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้ารอบ10 ทีมโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตประจำปี 2562
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้ารอบ10 ทีมโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตประจำปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ซึ่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้ารอบ 10 ทีมชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมเปิดเผยว่า นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “เจียงฮายจ้อสะอาด” ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ภายใต้โครงการ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาจิ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนให้ความสำคัญของภาคการศึกษาในการนำมิติป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งในการกลไกการศึกษาเพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตไปสู่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดค่ายเยาวชนสะอาดต้านทุจริต ประจำปี 2562 ในการรณรงค์ โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยการทุจริต ชิงถ้วยและทุนการศึกษา ซึ่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้ารอบ 10 ทีม เข้ารับการประเมินเพื่อชิงชนะเลิศระดับประเทศ และจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันรณรงค์ต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) International Anti- Corruption Day ภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolence

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738