ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2562 / 12:01:38  
จังหวัดเชียงราย ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติที่นักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
จังหวัดเชียงราย ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติที่นักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย จัดพิธีมอบรางวัลให้นักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ของจังหวัดเชียงราย

วันนี้ 2 ธันวาคม 2562 ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ นักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561พร้อมจัดขบวนแห่และเฉลิมฉลองแสดงความยินดีเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการคัดเลือกเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลประเภทนักเรียนได้แก่ เด็กหญิง กชพร หลวงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ และประเภทสถานศึกษาจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่ ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สังกัด เทศบาลนครเชียงราย ในระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็กได้แก่ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย เคยได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ถึง 3 ครั้งในช่วง 10 ปี เมื่อ ปีการศึกษา 2553 ปี 2557 และปี 2561 สำหรับในระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ได้แก่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย สำหรับรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสให้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2506 จัดรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปี 2507 เป็นต้นมา กำหนดจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มจังหวัดในการคัดเลือกเป็น 13 กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 8 มี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 635

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738