ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2562 / 10:45:06  
นักเรียนและสถานศึกษา 5 แห่ง จังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2561
นักเรียนและสถานศึกษา 5 แห่ง จังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2561
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย (ขัวพญามังราย) โดยมี นายวรพงษ์ สันติพงษ์ รอง ผอ.สพป.ชร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 36 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ นำนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งกลุ่มจังหวัดในการคัดเลือก จำนวน 13 กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงรายอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 8 โดยมี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย โดยคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ลำดับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลพระราชทานดังกล่าว สำหรับพิธีการได้จัดให้มีขบวนรถเชิญรางวัลตั้งขบวนหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีฯ โดยมีนักเรียนและสถานศึกษาของจังหวัดเชียงรายเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ เด็กหญิงกชพร หลวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 2. ประเภทสถานศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงรายเขต 1 ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่ง ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปีคือปีการศึกษา 2553 2557 และ 2561 และระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ข่าวโดย : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738