ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2562 / 10:18:56  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาว กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับนายอัครพล ทองสรวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดพิธีต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD889 เส้นทางบิน หางโจว - เชียงราย เป็นปฐมฤกษ์จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนมายังจังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 02.50 น. วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณประตูสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โดยมี คณะผู้บริหารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว และมีสื่อมวลชนมาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรภาพและไมตรีจิต พร้อมนำเสนอด้วยชุดศิลปวัฒนธรรมล้านนาต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 171 คน จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ FD 889 หางโจ - เชียงราย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการบิน 4 ชั่วโมง 15 นาที นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า เที่ยวบินปฐมฤกษ์จากหางโจวมายังจังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ขยายเส้นทางบินใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เพิ่มสูงขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการบินจากฐานปฏิบัติการบินเชียงราย โดยใช้กลไกทางการตลาดประชาสัมพันธ์สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจร่วมกับสายการบินด้วยแพ็คเก็ตราคาพิเศษ ประกอบกับปลุกกระแสเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ด้วยวัฒนธรรม การกีฬา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งอาหารไทย บริการนวดแผนไทย รวมทั้งสินค้าและของที่ระลึก ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักเซี่ยงไฮ้ได้ติดต่อประสานงานมาให้ทราบถึงความร่วมมือกับสายการบินไทยแอร์เอเชียในการเพิ่มเที่ยวบินมายังประเทศไทย โดยขึ้นลงในจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจเป็นพิเศษ และอาจเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่นที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมายังประเทศไทยได้ด้วย อันเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในมุมมองใหม่ในเชิงลึก ซึ่งจะลดความแออัดของเที่ยวบินที่จะขึ้นลงที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิลงได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเที่ยวบิน FD888 เชียงราย-หางโจ และ FD889 หางโจว-เชียงราย ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดบริการด้านการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน คือวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2563 ซึ่งนักท่องเที่ยวคณะแรกนี้ จะใช้เวลาในการท่องเที่ยว 6 วัน 5 คืน โดยจะท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 2 วันและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 4 วัน ซึ่งนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินนี้มีกำหนดเดินทากลับออกจากจังหวัดเชียงรายในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ด้วยเที่ยวบิน FD เวลา 17.30 น. และจะถึงเมืองหางโจวในเวลา 22.45 น. ของวันเดียวกัน ซึ่งการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ หางโจว-เชียวราย เป็นมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา เมืองที่มีวัฒนธรรม และศิลปินที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพสูงในด้านการพัฒนา มีความอุดมสมบูรณ์และสะดวก และยังมีวิสัยทัศน์ของการเป็นเมืองที่มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ายล ที่จะสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวในการกระจายเม็ดเงินให้แก่ประชารัฐในการมีบทบาทส่วนร่วมสร้างกิจกรรมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีกำลังซื้อและความสนใจสูงได้อีกด้วย

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738