ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 ธันวาคม 2562 / 10:57:51  
จังหวัดเชียงรายจัดงานสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดเชียงรายจัดงานสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดเชียงรายจัดงานสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุน ตลอดทั้งครอบครัวมาร่วมกิจกรรม ท่ามกลางนักวิ่งที่ลงทะเบียนไว้กว่า 3,000 คน การจัดเดิน-วิ่งในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดดำเนินการร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 144 แห่งของจังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 และนำเงินรายได้เป็นกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 สำหรับเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดตามอัตภาพให้เติบโตเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ รวมทั้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายจะนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำมาจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษา อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และกระจายโอกาสในการเข้ารับการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนได้มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพทางอารมย์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีไปพร้อมกันด้วย สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภท A มินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีผู้สมัคร 638 คน และประเภท B Fun Run ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร มีผู้สมัคร 2,171 คน ผู้ชนะจะได้รับเหรียญที่ระลึก ที่ออกแบบโดยศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะเชียงราย

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738