ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤศจิกายน 2562 / 16:32:13  
ขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมมือกับ5องค์กรจัดเวทีประชุม ประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงราย
ขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมมือกับ5องค์กรจัดเวทีประชุม ประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงราย
ขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมมือกับ5องค์กรร่วมกันจัดประชุมประเมินคุณภาพขนส่งรถสาธารณะ จังหวัดเชียงรายได้ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ 5 จังหวัด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ เชียงรายจัดเวทีประชุมคืนข้อมูลงานสำรวจบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเชียงราย "ประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะและความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทาง" ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องทับทิม2 โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จากหลายหน่วยงาน อาทิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขนส่งจังหวัดเชียงราย ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวดเชียงราย และภาคีเคลือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ขนส่งจังหวัดเชียงราย นำ ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผ.ศ.ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายสันนิวาส แสงมณี เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการ นำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทางและประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลงานสำรวจบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเชียงราย "ประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะและความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทาง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นผลการศึกษาบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเชียงราย ในประเด็นคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะและความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทางของประชาชน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับประชาชน

ข่าวโดย : ธนพล กลัดเพชร
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738