ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤศจิกายน 2562 / 16:27:40  
จังหวัดเชียงรายเปิดตัวศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ ให้บริการประชาชนด้วย QR Code
จังหวัดเชียงรายเปิดตัวศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ ให้บริการประชาชนด้วย QR Code
จังหวัดเชียงราย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และสมาคมหัวศิลปะ เปิดตัวโครงการตู้ไปรษณีย์เพื่อบริการประชาชนด้วย QR Code ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ หนึ่งเดียวในประเทศไทย

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พร้อมด้วย นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปรษณีย์ และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดตัวโครงการตู้ไปรษณีย์เพื่อบริการประชาชนด้วย QR Code ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และจัดนิทรรศการต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดร่องขุ่นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ของดีของเด่นและของฝากท้องถิ่น ผ่าน QR Code ที่ติดอยู่บนตู้ไปรษณีย์ ตามนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของไปรษณีย์ไทย 4.0 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถรับทราบข้อมูลที่น่าสนใจของพื้นที่นั้นๆ โดยตู้ไปรษณีย์ในส่วนของจังหวัดเชียงราย จะมีผลงานศิลปะบนตู้ จำนวน 15 ตู้ 15 แบบ สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยว ในสถานที่สำคัญที่เป็น Landmark ของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้โครงการตู้ไปรษณีย์เพื่อบริการประชาชนด้วย QR Code ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ จะสามารถกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดเชียงรายได้ และตู้ไปรษณีย์เหล่านี้ถือเป็นผลงานศิลปะระดับ Master Piece ของจังหวัดเชียงราย เนื่องจากแต่ละตู้เป็นชิ้นงานที่รังสรรค์จากศิลปินเชียงราย สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งเป็นตู้ไปรษณีย์แห่งเดียวของประเทศไทยที่วาดภาพศิลปะลงบนตู้ไปรษณีย์ ทั้งนี้ ททท. สำนักงานเชียงราย ยังมีแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์ตู้ไปรษณีย์และทำการตลาดส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชมตู้ไปรษณีย์ ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์ ตามสถานที่ต่างๆ และให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุกโดยการเช็คอินถ่ายภาพคู่กับตู้ไปรษณีย์ 5 ตู้ต่างสถานที่กัน และต้องเป็นตู้ไปรษณีย์ที่อยู่ต่างอำเภอกันอย่างน้อย 2 อำเภอ แชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย แล้วรับรางวัลจาก ททท. สำนักงานเชียงราย และไปรษณีย์ไทย ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยหลังจากการจัดนิทรรศการนี้จบลงทางไปรษณีย์ไทยจะได้นำไปติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญทั่วจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้งานจริง ได้แก่ 1 วัดร่องขุ่น 2 สิงห์ปาร์คเชียงราย 3 หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ หอนาฬิกาหัวหิน 4 ตลาดไนท์บาซ่า 5 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 6 สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 7 พระตำหนักดอยตุง 8 สามเหลี่ยมทองคำ 9 จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย(วัดพระธาตุดอยเวา) 10 วัดห้วยปลากั้ง 11 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ 12 ไร่ชาฉุยฟง 13 ตลาดเชียงของ (ชายแดนไทย-สปป. ลาว) 14 วัดแสงแก้วโพธิญาณ 15 ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

ข่าวโดย : ธนพล กลัดเพชร
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันะ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738