ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2562 / 04:28:41  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา…
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา…
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา โดยมี เกษตรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว ที่ ห้างสรรพสินค้า Top Plaza สาขาพะเยา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานมหกรรม “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา” ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูป และการตลาดเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอม พะเยา ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และชนะเลิศการแข่งขันการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมารวมถึงปีการเพาะปลูก 2561/62 อีกด้วย
โดยภายในงานดังกล่าว จะมีกิจกรรมประกอบด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปการจัดแสดงนิทรรศการการเกษตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิง การแสดงบนเวที การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมชิงรางวัล
จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวน ประชาชน เกษตรกรในจังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง ได้ในงาน มหกรรม “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา…

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738