ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 11:54:11  
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานป๋าเวณี ยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน นี้ ต้อนรับลมหนาว
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานป๋าเวณี ยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน นี้  ต้อนรับลมหนาว
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน นี้ อย่างยิ่งใหญ่ คาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน รับลมหนาวเป็นจำนวนมาก

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ทั้งเทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง กันอย่างคึกคัก เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และอารยธรรมอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด
ดังเช่นเทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดงาน "ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย" ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย เชิงสะพานขัวพญามังราย ริมแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย กิจกรรมจัดให้มีขบวนแห่กระทงเล็ก การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ขบวนแห่กระทงใหญ่ และการประกวดนางนพมาศ
ด้านอำเภอเชียงของ โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเทศบาลตำบลเวียง กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง "โคมลอยเกี๋ยงเป็ง ฮิมโขงเจียงของ ครั้งที่ 5" ณ ริมแม่น้ำโขงชายแดนไทย - สปป.ลาว บริเวณลานท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน นี้ จัดให้มีการแสดงดนตรีภาคกลางคืน ประกวดนางนพมาศ ขบวนกระทงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สวนโคมที่งดงาม
ขณะที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ถนนตลาดสดเชียงแสน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน นี้ กิจกรรมจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ จัดแสดงโคมแขวนล้านนา การแข่งขันชกมวย รำวงย้อนยุค กิจกรรมไหลเรือไฟ และกระทงสาย
คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากเพื่อสัมผัสกับกิจกรรมการจัดงานอันยิ่งใหญ่ของงาน ซึ่งปีนี้ต่างเน้นให้ชุมชนต่างๆ ร่วมกันสะท้อนถึงคุณค่าในวิถีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวล้านนาและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้มาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย อีกด้วย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738