ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 19:05:15  
น่าน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกาศความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ”
น่าน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกาศความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ”
จังหวัดน่าน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกาศความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ” พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ โดยดาราชื่อดัง ซูซี่ สุษิรา

วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) ที่ ห้องบอลลูม โรงแรมกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกลุ่มสมาชิกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สรุปความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น ล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ” ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม หลัก คือ 1) การรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่น ล้านนาตะวันออก 2) การพัฒนาเครื่องประดับ และผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น 3) การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 4) การจัดแสดงจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก พร้อมแฟชั่นโชว์ จัดแสดงผลงานนิทรรศการและแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ประกาศความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ” โดยมีนักแสดงชื่อดัง “ซูซี่ - สุษิรา แน่นหนา” ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ เพื่อผลักดันผลงานการออกแบบให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่อยอดไปจนถึงระดับสากล ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวแสดงความชื่นชมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับและผ้าทอกลุ่มล้านนาตะวันออกในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็ง การเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย โดยนำวัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่าในวิถีชีวิตมาสู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เมื่อนำมาผสมผสานประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มการออกแบบตามเทรนด์ของตลาด และพัฒนาสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ มั่นใจว่าผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ มาใช้ร่วมกับแผนการดำเนินธุรกิจ จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738