ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 12:02:30  
รมช.กระทรวงศึกษาธิการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย
   รมช.กระทรวงศึกษาธิการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป แล้วหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เมื่อเช้าวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่อาคารพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย หมู่ที่ 9 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โดยมี พระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต รักษาการผู้อำนวยการสํานักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมทั้ง นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมทั้ง สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.36 คณะวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนเอกชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหาแนวทางสนับสนุนให้ครูโรงเรียนเอกชน ได้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งในรุ่นนี้ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา 20 คน จังหวัดแพร่ 15 คน จังหวัดน่าน 15 คน และจังหวัดเชียงราย 30 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน สำหรับกิจการลูกเสือนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์สำหรับนักเรียนที่เป็นลูกเสือ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งจะฝึกให้ลูกเสือมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ให้เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวซึ่งจะเป็นการอบรมโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยังได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาออกเป็น 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางจัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี ภาคใต้จัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ และภาคตะวันออกจัดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้เวลาในการจัดฝึกอบรมจำนวน 4 วัน 3 คืน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้อีกด้วย

ข่าวโดย : น.ส.ภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738