ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 10:36:47  
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งกิโลรัน เชียงราย 2562 (kilorun Chiang rai 2019)
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งกิโลรัน เชียงราย 2562 (kilorun Chiang rai 2019)
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งกิโลรัน เชียงราย 2562 (kilorun Chiang rai 2019) เวลาบ่ายวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้อง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเบียงราย ร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งกิโลรันเชียงราย 2562 (KILORUN CHIANF RAI 2019) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จึงได้มีการจัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงรายทั้ง 9 หน่วยงาน แบ่งเป็น 6 ด้านการปฏิบัติงาน อาทิ ด้านการจราจร (ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย/ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย) ด้านปฐมพยาบาล (สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย) ด้านสถานที่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/เทศบาลนครเชียงราย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย) ด้านประชาสัมพันธ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย/ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย) ด้านเทคนิค (มณฑลทหารบกที่ 37) และ ด้านการจำหน่ายอาหารหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน (เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายฝสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย) ที่ประชุมได้รับทราบที่มาของโครงการ แนวความคิดของกิโลรัน กิจกรรมภายในงาน เป้าหมายผู้ร่วมงาน ผังการจัดงาน และเส้นทางการวิ่ง ซึ่งรายการกิโลรัน ได้แบ่งออกเป็น2 ประเภทได้แก่ KM (กิโลเมตร )และ KG (กิโลกรัม) เพื่อผู้จัดงานจะได้เสนอและประสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งกิโลรัน เชียงราย 2562 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆที่กล่าวเมื่อข้างต้น สรุปเส้นทางการวิ่งทั้งหมดในด้านการจราจร และด้านชุดปฐมพยาบาล เพื่อที่จะวางตำแหน่งของการปฏิบัติงานตามเส้นทางการวิ่งในจุดต่าง ๆ ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุของนักวิ่ง พร้อมกันนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/เทศบาลนครเชียงราย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ในการอำนวยความสะดวกและประสานงานด้านพื้นที่จัดงาน อำนวยความสะดวกทั้งด้านสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา สุขา รถสุขาเคลื่อนที่ การกำจัดขยะ กระแสไฟฟ้า และเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง พร้อมกับขอความอนุเคราะห์ด้านประชาสัมพันธ์ ให้กระจายข่าวสารทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ ขอความอนุเคราะห์มณฑลทหารบกที่ 37 อำนวยความสะดวกด้านการจอดรถที่สนาม ร.ด.เชียงราย และการขนส่งผู้ร่วมงานไปยังลานการจัดงาน และบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด (มหาชน) หรือผู้จัดงานขอความอนุเคราะห์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เชิญชวนร้านค้าและผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เข้าร่วมจำหน่ายอาหารหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานร่วมกันอีกด้วย

ข่าวโดย : นาย ธนพล กลัดเพชร
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 847

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738