ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 18:15:19  
เกษตรจังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการวางแผนลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ "ชาเชียงราย"
เกษตรจังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการวางแผนลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
นายถาวร วงค์สุภา รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ชาเชียงราย" ครั้งที่ 1/2562 เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อขับเครื่อง "ชาเชียงราย" ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย

โดยในที่ประชุมได้หารือและพิจารณาถึงจำนวนผู้ยื่นใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "ชาเชียงราย" ที่กำลังจะหมดอายุ เพื่อกำหนดแผนในการลงพื้นที่ที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการที่ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พร้อมทั้งชี้แจงตารางการทํางานและแผนการตรวจติดตามประจำปีของคณะทำงานด้วย สำหรับ "ชาเชียงราย" เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงราย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ทะเบียนเลขที่ สช 58100074 โดยนิยาม "ชาเชียงราย" ว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาอู่หลงที่ได้จากพันธุ์ชาอัสสัมและพันธุ์ชาจีน โดยปลูกและผลิตตามกรรมการวิธีเฉพาะการผลิตชา ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จันอำเภอ แม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเชียงแสน จึงนับได้ว่าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกและผลิตชามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ พร้อมกับมีโรงงานและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผลิตชาคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดชาทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

ข่าวโดย : น.ส.ภาภันฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 576

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738