ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 18:09:54  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเพลิงศพ นายประพันธ์ คำจ้อย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเพลิงศพ นายประพันธ์ คำจ้อย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเพลิงศพนายประพันธ์ คำจ้อย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย หัวหน้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ข้าราชการ ผู้รู้จักคุ้นเคยและประชาชน เข้าร่วมในพิธี พระราชทานเพลิงศพ นายประพันธ์ คำจ้อย เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ฌาปนสถานวัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยเริ่มประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา 14.30 น. กองพิธีการอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นสู่ฌาปนสถาน จากนั้น เชิญนางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา เป็นผู้อ่านหมายรับสั่ง ต่อจากนั้น ครอบครัวคำจ้อยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น เชิญผู้แทนอ่านประวัติผู้วายชนม์ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธีขึ้นทอดถวายผ้าไตรบังสุกุล โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้พิจารณาผ้าไตรมหาบังสุกุล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธีประกอบพิธีพระราชทานเพลิง โดยเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้ร่วมกันขึ้นวางดอกไม้จันทน์เพื่อขมาศพและแสดงความไว้อาลัยในวาระสุดท้ายของผู้วายชนม์ ครอบครัวนายประพันธ์ คำจ้อย กล่าวว่า ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ นายประพันธ์ คำจ้อย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ หากความทราบโดยญาณวิถี ถึงดวงวิญญาณของนายประพันธ์ คำจ้อย คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้ง เป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข่าวโดย : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738