ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 11:15:07  
บรรยากาศการค้ากว่าง ที่หน้าตลาดบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีชาวบ้านต่างนำกว่างออกมาวางจำหน่ายตามจุดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เซียนกว่าง มาซื้อขายต่อรองราคากันอย่างคึกคัก
บรรยากาศการค้ากว่าง ที่หน้าตลาดบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีชาวบ้านต่างนำกว่างออกมาวางจำหน่ายตามจุดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เซียนกว่าง มาซื้อขายต่อรองราคากันอย่างคึกคัก
บรรยากาศการค้ากว่าง ที่หน้าตลาดบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีชาวบ้านต่างนำกว่างออกมาวางจำหน่ายตามจุดต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นเกรดต่างๆ พบว่าเกรดเอมีราคาตัวละประมาณ 150 บาท ทำให้เซียนกว่างและผู้นิยมการนำแมลงกว่างมาต่อสู้ มาซื้อขายต่อรองราคากันอย่างคึกคัก

ปัจจุบันได้มีชาวบ้าน และผู้ชื่นชอบในกีฬาชนกว่าง ต่างนำแมลงกว่างออกมาวางจำหน่ายตามจุดต่างๆ กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าตลาดบ้านห้วยไคร้ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีการนำแมลงกว่างบรรจุใส่แก้วพลาสติกใบเล็ก ใบละ 1 ตัว เจาะรูตรงส่วนบนของแก้ว ภายในมีอาหารประเภทกล้วย อ้อยแขวนไว้ พบว่า แมลงกว่างที่พ่อค้านำมาวางจำหน่าย มีการแบ่งเกรดชนิดต่างๆ ตั้งแต่เกรด A ถึงเกรด C เพื่อให้เซียนกว่างและผู้นิยมการนำแมลงกว่างมาต่อสู้ มาซื้อขายต่อรองราคากันอย่างคึกคัก
นายสมชาย จันเจริญ พ่อค้ากว่างหน้าตลาดบ้านห้วยไคร้ กล่าวว่า ตามปกติประเพณีการชนกว่างจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ปีนี้สามารถจับแมลงกว่างได้ช้า คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศร้อนกว่าทุกปี ทำให้วงจรชีวิตกว่างเกิดขึ้นช้าลงกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม พบว่าจำนวนกว่างที่นำออกมาป้อนตลาดยังคงมีมากเหมือนเดิม โดยผู้ขายส่งได้นำมาส่งให้ครั้งละประมาณ 100 -300 ตัว บรรจุในแก้วพลาสติก ราคาเหมารวมประมาณ 5,000 บาท
นายสมชาย กล่าวอีกว่า พ่อค้าส่งจะนำแมลงกว่างใส่แก้วพลาสติกโดยคัดเลือกตามขนาดและความงามของกว่าง แล้วแบ่งเป็นเกรดต่างๆ โดยเกรด A มีราคาตัวละประมาณ 150 บาท เกรด B 80 บาท เกรด C ตัวละ 50 บาท ขึ้นอยู่กับราคาและการต่อรองกันตามความงามของกว่าง ซึ่งความงามดังกล่าว คือ มีขนาดลำตัวใหญ่ เขายาวโค้งเหมาะกับการชนต่อสู้ พบว่ากว่างบางตัว ที่นำออกไปชนต่อสู้ เมื่อได้ชัยชนะ ทำให้มีราคาพุ่งสูงขึ้น ตัวละ 1,000 – 10,000 บาท
จากนั้น เมื่อหมดจากกว่างรุ่นนี้ ผู้ขายส่ง จะนำมาส่งให้อีกจำนวนเท่าเดิมเพื่อให้จำหน่ายได้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดฤดูกาลกว่างประจำปี ซึ่งแต่ละครั้งสามารถทำกำไรจากการขายได้ในระดับหนึ่ง บางครั้งขายได้ประมาณ 20 - 30 ตัว ก็ได้กำไรเป็นเงินเกือบถึงครึ่งหนึ่งของต้นทุนรับซื้อดังนั้น เมื่อใกล้จะหมดปลายฤดูกาล ก็จะเร่งเทขาย ตัวละ 20 บาท เพื่อให้หมดไปตามเวลา

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738