ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 09:51:24  
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เตือนสตรี ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน หาความผิดปกติ ลดอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เตือนสตรี ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน หาความผิดปกติ ลดอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เตือนสตรี ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน เพื่อหาความผิดปกติ ระบุมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี พบว่า มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างปี 2560 - 2562 มีจำนวนมากกว่า 500 ราย

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงสถานการณ์มะเร็งเต้านมว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในสตรีไทยเป็นอันดับต้นๆ ทุก 1 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน เมื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย พบว่า ภาคเหนือ มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง มีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั้งหมด 8,239 ราย เฉลี่ยปีละ 1,648 ราย ค่าเฉลี่ยอัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านมเพศหญิงจังหวัดภาคเหนือ มีค่าเท่ากับ 27.9 ต่อ ประชากร 1 แสนราย
สำหรับจังหวัดเชียงราย พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นในสตรีเช่นกัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี ในปี 2558 - 2561 จังหวัดเชียงราย มีอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมในสตรี สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ในภาคเดียวกัน และจากข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างปี 2560 - 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 589 ราย พบมากที่สุดช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป รวมทั้งพบในกลุ่มที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ
มะเร็งเต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านม มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งอาจจะเกิดกับท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนม ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมที่สำคัญได้แก่ ปัจจัยด้านกรรมพันธุ์ การรับประทานอาหารไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย การได้รับฮอร์โมนเป็นเวลานานกว่า 5 -10 ปี เช่น ยาคุมกำเนิด ฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยทองล้วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงได้ และปัญหาที่พบ คือ หญิงไทย เพิกเฉยต่อการตรวจมะเร็งเต้านมในแต่ละปี ส่งผลให้เซลล์มะเร็งก่อตัวอย่างรวดเร็วและมาพบแพทย์จึงรู้ว่ามะเร็งร้ายลุกลามอยู่ระยะ 3 และ 4 แล้ว ซึ่งยากแก่การรักษา สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ ถ้าพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม
ดังนั้น การลดอัตราการเสียชีวิตที่ดีที่สุด คือ การค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก มี 3 วิธี คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน 3 - 7 วันหลังหมดประจำเดือน ด้วยสามนิ้ว สามสัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม แม้การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
นอกจากนี้ ให้สังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้ มีสิ่งผิดปกติไหลออกจากหัวนม หัวนมถูกรั้งหรือบุ๋ม ผิวเต้านมเหมือนผิวเปลือกส้ม ให้รีบไปตรวจที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738