ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ตุลาคม 2562 / 15:06:38  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ที่จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ที่จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ที่จังหวัดเชียงราย พร้อมพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ

วันนี้ (7 ต.ค.62) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมกองทหารเกียรติยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานและผู้นำชมรมแม่บ้านทหารบก ตำรวจ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ในฐานะประธานการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 กล่าวว่า สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดการประชุมต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี นับเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้หัวข้อการประชุม "ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
การประชุมครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ การบรรยายของวิทยากรและนักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ และ Workshop ที่จัดคู่ขนานกัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และการประชุมประจำปีขององค์กรสมาคม สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จำนวนกว่า 300 ผลงาน และมีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า 800 คน นับเป็นการประชุมทางวิชาการขนาดใหญ่ ที่มีการระดมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เป็นเวทีของการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาในสังคมแห่งการเรียนรู้
จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ต่อด้วยพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ
ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเป็นผู้กราบบังคมทูลเบิก นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมีจากประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์กราบบังคมทูล เบิกนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี 2562 เข้าสู่การบรรยายตามลำดับ
ภายหลังจากที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดเชียงรายแล้ว จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 13.45 น. ท่ามกลางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน และทหารกองเกียรติยศ ตลอดทั้งพสกนิกรเฝ้าส่งเสด็จด้วยความจงรักภักดีและชื่นชมพระบารมีอีกด้วย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 245

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738