ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 12:51:23  
คณะวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ
คณะวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ
คณะวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

วันนี้ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนและนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการโครงการฯโดยนายภาสกร บุญญลักษม์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะจากหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมชี้แจงนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการประชุมปรึกษาหารือรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง กล่าวว่าคณะวุฒิสภาลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินจากหน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฏหมายตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาชุดปัจจุบันเพื่อรับทราบในประเด็นด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดนด้านแรงงานข้ามชาติด้านภัยแล้งด้านหมอกควันและพื้นที่ทำกินของประชาชนในเขตและนอกเขตติดกับพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดเชียงรายโดยได้มีมาตรการณ์แนวทางแก้ไขและดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร 053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738