ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2562 / 17:04:05  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดค่ายศิลปะ สำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงราย
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดค่ายศิลปะ สำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงราย
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับสมาคมขัวศิลปะจัดค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ได้แสดงความสามารถ และพัฒนาต่อยอดผลงานด้านศิลปะ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย โดยมีนายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมกว่าศิลปะ เชียงราย ศิลปินจากสมาคมกว่าศิลปะ คณะผู้บริหาร ครูศิลปะ และนักเรียนจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะ ที่มีความสามารถด้านศิลปะ เข้าร่วม กว่า 200 คน โดยโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคโดยตรงจากศิลปิน ได้แสดงความสามารถ และพัฒนาต่อยอดผลงานให้มีคุณภาพทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และการแกะสลัก ผ่าน กิจกรรมการบรรยายพิเศษ กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมชมศิลป์ ถิ่นเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นไปจนถึง 11 กันยายน 2562 นอกจากนี้ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้วาดภาพสดที่สื่อถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ที่ต้องได้รับการสนับสนุน จากสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ที่จะทำให้เด็กเหล่านั้น ได้มีอาชีพ สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งมอบให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ในโอกาสเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : ภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738