ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 10:58:53  
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ลำไยมีผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 14
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ลำไยมีผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 14
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ลำไย ปี 2562 ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีผลผลิตรวม 137,221ไร่ มีปริมาณผลผลิตในฤดู 57,917 ตัน ส่วนนอกฤดูปริมาณ 1,955 ตัน และมีผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 14

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์ลำไย ปีการผลิต 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีผลการผลิตในพื้นที่รวม 137,221 ไร่ มีผลผลิต 436 กิโลกรัม ต่อไร่ ในปริมาณผลผลิตในฤดูรวม 57,917 ตันและผลผลิตนอกฤดูรวม 1,955 ตัน สำหรับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต 3 เดือนคือ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2562 สำหรับในเดือนสิงหาคม 2562 มีผลผลิตออกสู่ตลาดถึง ร้อยละ14 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่วนทางด้านการตลาดนั้น มีผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อมากขึ้น ซึ่งในระดับราคาที่เกษตรกรขายได้ประเภทลำไยสดร่วงขนาด AA ราคา 32- 33 บาทขนาด A ราคา 21- 23 บาท ขนาด B ราคา 11- 12 บาทและขนาด C ราคา 1 - 1.5 บาทสำหรับลำไยสดช่อใส่ตะกร้าขายขนาด AA ราคา 32 - 35 บาทและขนาด A ราคา 20 - 25 บาทขณะที่ตลาดทั่วไปราคาทรงตัวและขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-150200-1

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 470

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738