ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กรกฎาคม 2562 / 11:32:00  
รวมพลังจิตอาสาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
รวมพลังจิตอาสาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
รวมพลังจิตอาสาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันนี้ (27 ก.ค. 62) ที่บริเวณหนองน้ำขัวแคร่รอบเกาะทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชหารจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา กำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมกันนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งมั่นหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ก็ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเช่นกัน โดยเหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษสิ่งปฏิกูล ตัดหญ้า เก็บผักตบชวา บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาดร่มรื่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ตระหนักในการดูแลรักษาความสะอาด แม่น้ำ ลำคลอง อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738