ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กรกฎาคม 2562 / 14:18:32  
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีทำบุญ "ชาตกาล 80 ปี" พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญญาธรมหาเถร) ป.ธ.6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวงและอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ 9
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีทำบุญ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีทำบุญ "ชาตกาล 80 ปี" พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญญาธรมหาเถร) ป.ธ.6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ 9 และอดีตบูรพาจารย์วัดพระสิงห์

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญ "ชาตกาล 80 ปี" พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญญาธรมหาเถร) ป.ธ.6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ 9 และอดีตบูรพาจารย์วัดพระสิงห์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, พระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์, พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง, คณะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 21 รูป สวดพระพุทธมนต์ และสามเณรผู้สอบนักธรรม-บาลี สนามหลวง เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ท่ามกลางพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อน้อมถวายบุญกุศลและรำลึกถึงพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิทธินายก ผู้สร้างคุณูปการแก่วงการพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันชาตกาลครบรอบ 80 ปี โดยพิธีการ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จุดเครื่องทองน้อย ถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อพระเทพสิทธินายก พระสงฆ์จำนวน 21 รูปสวดพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ก่อนจะประกอบพิธีบรรจุอัฐิพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิทธินายก พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระเทพสิทธินายก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี นอกจากนี้ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี ของวัดพระสิงห์พระอารามหลวงโดยพร้อมกันด้วย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 244

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738