ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2562 / 14:26:50  
จังหวัดลำปาง ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำปาง ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำปาง ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศของจังหวัดลำปาง อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ได้รายงานการตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS พบจุดความร้อน รวม 63 จุด สูงสุดในพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน 32 จุด ตำบลปงคอน อำเภอแจ้ห่ม 17 จุด ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ 6 จุด อำเภอบ้านโป่ง อำเภองาว 5 จุด ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ 2 จุด และ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ 1 จุด โดยจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในเขตอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในการเข้าไปดับไฟป่า เนื่องจากจุดความร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งฃาติ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟป่าด้วยความยากลำบาก เช่น ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และ บริเวณห้วยน๊อต ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว เป็นต้น
สำหรับดัชนีความร้อนของจังหวัดลำปางยังคงร้อนที่สุด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง รายงานคุณภาพอากาศ พบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในพื้นที่ ตำบลบ้างดง อำเภอแม่เมาะ มีค่า PM 10 สูงสุด อยู่ที่ 108 ไมครอนต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า PM 2.5 สูงสุด อยู่ที่ 103 ไมครอนต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมือง มีค่า PM 10 อยู่ที่ 93 ไมครอนต่อลูกบาศก์เมตร และค่า PM 2.5 อยู่ที่ 57 ไมครอนต่อลูกบาศก์เมตร จึงขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยขณะออกจากบ้าน เป็นต้น

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738