ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2562 / 11:40:53  
จังหวัดเชียงราย ยังคงเพิ่มความเข้มข้นด่านชุมชนควบคุมเมาแล้วขับและขับรถเร็วใช้มาตรการทางกฎหมาย
จังหวัดเชียงราย ยังคงเพิ่มความเข้มข้นด่านชุมชนควบคุมเมาแล้วขับและขับรถเร็วใช้มาตรการทางกฎหมาย
จังหวัดเชียงราย สรุปสถิติข้อมูลสะสม 4 วันรวมเกิดอุบัติเหตุ70 ครั้ง บาดเจ็บ 67 คนเสียชีวิต 5 ราย

วันนี้ 15 เมษายน 2562 ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 พันตำรวจเอก พิเชษฐ์ ฟองฟู ผู้กำกับสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงราย โดยจังหวัดเชียงราย สรุปรายงานของวันที่ 14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 20 คน และผู้เสียชีวิต 1 ราย ขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ด้วยความเร็ว และเมาสุรา ชนกำแพงบ้านที่หมู่บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สำหรับสถิติข้อมูลสะสม 4 วัน ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 256 เกิดอุบัติเหติรวม 70 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 67 คน และมีผู้เสียชีวิตถึง 5 รายสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสถิติสูงสุด เป็นรถจักรยานยนต์ ส่วนมากมาจากเมาสุรา ขับรถเร็ว และไม่สวม หมวกนิรภัย ในช่วงเวลา 16.00น.-20.00น.สำหรับผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ 10 รส.ขม. คือขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็ว ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมาสุราขับรถ ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถรวมจำนวน 13,202 คน จากการเรียกตรวจรวม 45,780 คัน และมีการดำเนินคดีรวม 630 คนตรวจยึดใบขับขี่ 199 คัน ตรวจยึดรถ 552 คันเป็นรถจักรยานยนต์ 402 คัน เป็นรถยนต์ 149 คัน ด้าน นายประจญ ปรัชญฺช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการและกำชับเน้นย้ำให้ด่านชุมชน เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่ดื่มสุราแล้วขับรถ ขับรถเร็วและไม่สวมหมวกนิรภัย ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน..

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738