ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2562 / 13:33:24  
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าพื้นที่ดับไฟป่ายังร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าพื้นที่ดับไฟป่ายังร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า
เจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่จังหวัดเชียงราย เร่งทำแนวป้องกันไฟ จัดชุดออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุไฟป่า

เมื่อวันที่ 14เมษายน2562เจ้าหน้าที่สถานีไฟป่าภูชี้ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านร่มฟ้าไทย ทำแนวกันไฟ ป้องกันไม่ให้ไฟข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่บ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 24 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ได้นำรถน้ำควบคุมไฟข้างทางบริเวณ ฟาร์มทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ใช้เวลาควบคุมประมาณ 15 นาที สามารถควบคุมไฟไว้ได้ สำหรับที่อำเภอเวียงชัย นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย ได้นำสมาชิกอาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเวียงชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย พร้อมผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาจากหมู่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟ และจัดชุดออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุไฟป่าในพื้นที่

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738