ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2562 / 12:15:33  
เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร และเปิดศูนย์ปฏิบัติกี่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร และเปิดศูนย์ปฏิบัติกี่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร และเปิดศูนย์ปฏิบัติกี่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (10 เม.ย. 62) ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน วัน อปพร. ประจำปี 2562 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 และอ่านสารของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร รัชวิสาหกิจ อปท. สมาชิก อส. อส.ปภ. มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก นายครรชิต ชมพูแดง รักษาราชการแทน หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยศูนย์อปพร. กลางได้กำหนดให้ วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “ วันอปพร." เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพื่อตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยในปี 2562 ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดงานชุมนุม อปพร. ในสังกัดขึ้น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ร่วมกับการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย ดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยมีชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 จังหวัดเชียงรายขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขั้น 3 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการ สังการ มอบหมายกำกับดูแล ติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ.2562 ซึ่งการจัดงานในวันนี้มี อปพร. ในสังกัดศูนย์ อปพร. อำเภอและศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน หน่วยทหาร ตำรวจหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยแถวขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบิเหตุทางถนน ขบวนกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท และเดินรถประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางต่างๆในเขตเมืองเชียงราย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738