ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 15:46:48  
ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเริ่มดำเนินโครงการสร้างอาคารบ้านคนไทยประชารัฐให้ประชาชนมีที่พักอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล
ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเริ่มดำเนินโครงการสร้างอาคารบ้านคนไทยประชารัฐให้ประชาชนมีที่พักอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย จัดสร้างอาคารตามโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เปิดให้จองสิทธิ์วันที่ 19-29 มีนาคม 2562นี้

เมื่อบ่ายวันนี้ 15 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างและบริหารโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ระหว่าง นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายกับนายศิวพงศ์ ธนพัฒน์ ผู้แทน บริษัทฟอร์คอน จำกัด ซึ่งมี คลังจังหวัดเชียงราย ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย กล่าวว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ให้บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างและบริหารโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.359 บางส่วน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 86 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารที่พักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 2 หลัง รวม 374 ห้อง ราคาขายห้องละ 695,000 บาท มีห้องนอน 1 ห้องพื้นที่ใช้สอย 30.12 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้างอาคารรวม 259 ล้านบาทเศษ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่ 2 ประชาชนผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ โดยคัดเลือกที่ดินราชพัสดุดำเนินโครงการนำร่อง จำนวน 5 จังหวัดคือจังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงราย ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 มียอดผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 1,925 ราย แบ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม 829 ราย กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนรวม 766 ราย และกลุ่มประชาชนทั่วไปรวม 330 ราย ทั้งนี้บริษัท ฟอร์คอนจำกัด จะเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขให้มายื่นเอกสารใบจองสิทธิโครงการบ้านคนไทยประชารัฐของจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.ในวันและเวลาราชการ ที่อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย ใกล้บริเวณห้าแยกพ่อขุน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711685 โทรสาร 053-744303 ...

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 491

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738