ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 14:44:05  
นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างทางเลี่ยงเชียงราย อีกหนึ่งเส้นทางที่แก้ปัญหาจราจรติดขัด
นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างทางเลี่ยงเชียงราย อีกหนึ่งเส้นทางที่แก้ปัญหาจราจรติดขัด
นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้าของภาคเหนือ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นเส้นทางแนวใหม่ ลดปัญหาการจราจรติดขัดภายในจังหวัด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามโครงการสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล และตรวจราชการ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม นี้ โดยมีกำหนดตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 โดย กรมทางหลวง ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตำบลบ้านดู่ ไปยังสะพานข้ามแม่น้ำกกพื้นที่ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ก่อนไปเชื่อมกับถนนพหลโยธินพื้นที่ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร
นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลักและเตรียมรองรับการก่อสร้างทางหลวงสายเชียงใหม่ – เชียงราย อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของภาคเหนือ ผ่านจังหวัดเชียงราย ไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทาง R3 (เส้นทางไทย – จีนตอนใต้) เป็นการรองรับประชาคมอาเซียน ลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองเชียงราย สามารถกระจายตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่ต้องผ่านตัวเมือง เป็นการสนองนโยบายการจัดการโครงข่ายผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงราย และเป็นการบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด
สำหรับโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 กรมทางหลวง ได้แบ่งโครงการก่อสร้างเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ระหว่าง กิโลเมตรที่ 0 + 000.000 – กิโลเมตรที่ 9 + 025.000 ระยะทาง 9.025 กิโลเมตร ส่วนที่ 2 ระหว่าง กิโลเมตรที่ 9 + 025.000 – กิโลเมตรที่ 18 + 411.533 รวมทางหลวงหมายเลข 1418 ระหว่าง กิโลเมตรที่ 0 + 000.000 – กิโลเมตรที่ 2 + 628.000 รวมระยะทาง 12.014 กิโลเมตร ขณะนี้ ในส่วนที่ 1 แล้วเสร็จเปิดให้ใช้สัญจรตามปกติ ส่วนที่ 2 คาดว่าแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้สัญจรได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 295

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738