ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 13:32:23  
เชียงราย กิจกรรมจิตอาสาฯ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณ"ดยรอบบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง
เชียงราย กิจกรรมจิตอาสาฯ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณ"ดยรอบบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 250 คน พัฒนาเก็บกวาดปรับภูมิทัศน์บริเวณ"ดยรอบบริเวณบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (15 มี.ค. 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาบ่อน้ำทิพย์ดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอกพศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 250 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ บริเวณโดยรอบบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเนื่องในโอกาสที่พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงจะได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาพิเษก ระหว่างวันที่ ๔ – 5 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งในเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น รัฐบาลได้กำหนดวันพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันทั่วทุกจังหวัด ในวันที่ 5 เมษายน และพิธีปลุกเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันในวันที่ ๘-๙ เมษายน ในการนี้จังหวัดเชียงราย ได้เตรียมการจัดพิธีดังกล่าวโดยได้กำหนดสถานที่ตักน้ำบริเวณบ่อน้ำทิพย์ ที่วัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้ ในการนี้เหล่าจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่สาย จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ได้อาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบบ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ เพื่อให้มวลชนจิตอาสาฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาสถานที่บริเวณบ่อน้ำทิพย์ให้สะอาด สวยงาม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสมพระเกียรติ อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และมีส่วนร่วมในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า วัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้ ในอดีตนั้นบ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง อยู่คู่กับวัดพระธาตุดอยตุงมาเป็นเวลา ๑,๔๐๐ ปี มาแล้วนั้นซึ่งในปัจจุบันน้ำในบ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ได้ถูกนำไปใช้การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญรวมทั้งงานประเพณีสรงน้ำและสักการะพระบรมธาตุดอยตุง และได้นำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ครบ 5 รอบ ๗๒ พรรษา และครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญตลอดเรื่อยมา

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738