ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 17:43:02  
จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการคณะรัฐมนตรี
จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการคณะรัฐมนตรี
จังหวัดเชียงรายจัดประชุมหน่วยงานเพื่อมอบภารกิจเตรียมพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 มีนาคม 2562 นี้

เมื่อบ่ายวันนี้ 14 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุจินต์ เพชรเนียน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานไปดำเนินการเพื่อให้การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะ การเดินทาง เส้นทางและสถานที่ต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและสมบูรณ์ที่สุด สำหรับคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เพื่อติดตามโครงการในนโยบายของรัฐบาล และตรวจราชการโครงการไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และการการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน่วยงานได้เตรียมจัดนิทรรศการ การแสดงจำหน่าย สินค้าโอท็อป ของดีจังหวัดเชียงราย และจัดให้บริการประชาชน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านสวัสดิการแห่งรัฐ เชียงรายเมืองศิลปะ การท่องเที่ยวเมืองรอง การลดเผ่าในพื้นที่เกษตร การบริหารจัดการขยะ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย และโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738