ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 12:55:07  
กรมพลศึกษาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย
กรมพลศึกษาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมทุกด้าน สมควรได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเมืองกีฬาในปี 2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคเหนือจาก 17 จังหวัด จำนวน 229 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน และการรายงาน ตลอดจนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ยังติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์กีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กรมพลศึกษา จัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึงแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต สมรรถภาพทางกายให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ สำหรับจังหวัดเชียงราย มีศักยภาพและความพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุน การจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา Sports City ในปี 2562 เพื่อมุ่งพัฒนา สร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงราย นำไปสู่การกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาการกีฬาให้ครบวงจรให้เป็นกีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อมิตรภาพ

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738