ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2561 / 15:44:11  
คปภ.ภาค 1 นำร่องจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับหอพัก ห้องเช่า
คปภ.ภาค 1 นำร่องจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับหอพัก ห้องเช่า

วันนี้ (8 ต.ค.61) ที่ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับหอพัก ห้องเช่า โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การกล่าวต้อนรับ ซึ่งเป็นโครงการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ได้แก่การประกันภัยหอพัก การประกันภัย พรบ. การประกันอัคคีภัย การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้องตระหนักถึงความสำคัญรวมทั้งเข้าใจสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย สามารถนำไปต่อยอดขยายผลถึงประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง รวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการหอพักในจังหวัดเชียงรายและประชาชนในจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม โดยในกิจกรรมมีการปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมื่อมีประกันภัย พรบ. รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีขบวนรถจากชมรมคนรักรถเชียงรายและขบวนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษารวมกว่า 100 คัน อีกทั้งกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย โดยมีการเสวนา ในหัวข้อการประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำประกันภัย พรบ. และการออกบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีผู้ประกอบการหอพัก นักเรียนนักศึกษา บริษัทประกันภัย และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 200 คน

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738