ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กันยายน 2561 / 17:22:28  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขัน Street Soccer พิชิตภัยห่างไกลแอลกอฮอล์
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขัน Street Soccer พิชิตภัยห่างไกลแอลกอฮอล์
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน "Street Soccer ห่างไกลแอลกอฮอล์" ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน “Street Soccer ห่างไกลแอลกอฮอล์” ครั้งที่ 4 (ประเภททีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี) ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย บ้านแม่ของ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมให้กับชุมชนได้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา รู้จักการมีส่วนร่วมและพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ ให้กีฬาเป็นเรื่องสนุกสนานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายใต้ “วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมใจ พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 18 ทีม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738