ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กันยายน 2561 / 15:29:19  
ขนส่งเชียงรายเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร.จำนวน 301 เลขหมาย
ขนส่งเชียงรายเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร.จำนวน 301 เลขหมาย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดให้ผู้สนใจร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร. จำนวน 301 เลขหมาย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11

วันนี้ (8 ก.ย.61) นายสัตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานในสังกัดเปิดให้มีการประมูลหมายเลขสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมวดอักษร “กร” ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการจัดประมูลเป็นครั้งที่ 11 ของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูล ที่โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย มีผู้สนใจจากในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประมูลครั้งนี้จำนวนมาก นายสัตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดประมูลในครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงรายได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ การแจกแผ่นปลิว แผ่นพับ ในแหล่งชุมชนทั้งในอำเภอเมืองเชียงราย และในเขตอำเภอต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งนี้อย่างทั่วถึง โดยแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถที่ได้นำออกจัดการประมูลครั้งนี้ ภาพพื้นของแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้ให้ความกรุณาออกแบบภาพพื้นแผ่นป้าย โดยได้นำภาพสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงราย อาทิเช่น ภูชี้ฟ้า ดอยนางนอน และหอนาฬิกากลางเมืองเชียงราย มาเป็นแบบภาพพื้นของแผ่นป้าย และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์พบโชค ติสฺสฺว์โส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทำพิธีอธิษฐานจิตเจริญน้ำพระพุทธมนต์ปลุกเสกเลขมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ได้ครอบครองและใช้แผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถด้วย ในการดำเนินงานจัดเตรียมการประมูลเลขทะเบียนรถได้จัดให้มีการรับลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 315 ราย รวมเป็นเงิน 959,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และในวันนี้ได้มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมประมูลและลงทะเบียนที่หน้างานเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก ด้านนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังได้กล่าวอีกว่า การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไปนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลโดยเสนอราคาด้วยวาจา ณ สถานที่จัดการประมูล หรือสามารถเข้าร่วมการประมูลทางอินเตอร์เน็ตไปพร้อมๆ กับการเสนอราคาในห้องจัดการประมูลได้ด้วย และเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำส่งเข้าเป็นรายได้ของ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อนำไปรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการใช้รถใช้ถนนด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไปในอนาคตได้อย่างมหาศาล ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้เกียรติมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของกรมการขนส่งทางบกและมีส่วนในการสร้างกระแสความนิยมและความต้องการครอบครองแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่นำออกประมูลของจังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 395

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738