ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กรกฎาคม 2561 / 18:10:47  
จังหวัดลำพูนเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บริเวณบ้านดอยก้อม หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพ
จังหวัดลำพูนเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บริเวณบ้านดอยก้อม หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยราชองครักษ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2561 ) ที่ บริเวณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพลตรี ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งประชาชน สามารถร่วมถวายการต้อนรับในวันดังกล่าว
สำหรับประวัติ ของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง นั้น สืบเนื่องจาก พระอาจารย์สุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง ตำบลป่าแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบที่ดิน ในเขตหมู่บ้านดอยก้อม ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 4 แปลง ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริให้ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา รับโอนที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 และได้มีการรังวัดสำรวจที่ดินแปลงดังกล่าว พบว่ามีเนื้อที่ในหลักเขตที่ดินจำนวน 24 ไร่ จากนั้นได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม โดยได้จัดทำเป็นแปลงสาธิตการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งรวบรวมขยายผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตรแผนใหม่ ที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ในพื้นที่จริงของประชาชนในพื้นที่ .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738