ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2561 / 13:41:48  
เชียงราย.. วางศิลาฤกษ์อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ อาคารต้านแผ่นดินไหว ขนาด 60 เตียง
อำเภอเวียงป่าเป้า วางศิลาฤกษ์อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ อาคารต้านแผ่นดินไหว ขนาด 60 เตียง ซึ่งสามารถต้านแผ่นดินไหว ให้บริการผู้ป่วยในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าและใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ อำเภอเวียงป่าเป้ามีกำหนดวางศิลาฤกษ์อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ ณ บริเวณโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เป็นอาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง ซึ่งสามารถต้านแผ่นดินไหว ให้บริการผู้ป่วยในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าและใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อาคารหลังนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของอำเภอเวียงป่าเป้า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากภาคประชาชน ร่วมกันระดมทุน เนื่องจากอาคารผู้ป่วยไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน บางรายมีความจำเป็นต้องส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลอื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงวัย ทำให้เกิดความลำบากแก่ผู้ป่วยและญาติ สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารฯ ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า

ข่าวโดย : ณฐมน แก้วพิทูล
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738