ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 23:57:26  
บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเดินทางออกจากจังหวัดเชียงรายแล้ว หลายหน่วยงานยังคงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง
บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเดินทางออกจากจังหวัดเชียงรายแล้ว หลายหน่วยงานยังคงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง
บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเดินทางออกจากจังหวัดเชียงรายแล้ว ส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางกลับล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและการเดินทางของประชาชนที่หนาแน่นในวันที่ 16 เมษายน นี้ ขณะที่หลายหน่วยงานยังคงทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง

ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเดินทาง ออกจากจังหวัดเชียงรายแล้ว เนื่องจากวันที่ 15 เมษายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางกลับล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและการเดินทางของประชาชนที่หนาแน่นในวันที่ 16 เมษายน ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง อีก 1 วัน และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานหลังวันหยุดยาว ขณะที่หลายหน่วยงานยังคงทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็งตลอดช่วงเทศกาล
ดังเช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางเสริมเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสาร ในการเดินทางกลับไปทำงานตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ไม่ให้มีประชาชนตกค้างอยู่สถานีขนส่ง และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ต้องเป็นศูนย์
ทางด้าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ศูนย์ ที่ให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดตั้งจุดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถโดยสารขนาดใหญ่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และจัดตั้งรถโมบาย Fix It Center ให้บริการตรวจสภาพรถของประชาชนที่อยู่ในบริเวณสถานีขนส่ง
ขณะที่พื้นที่โดยรอบมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลกับประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการตั้งจุดให้บริการประชาชนด้วย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738