ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 14:02:21  
ปางช้างบ้านรวมมิตร จัดงาน"วันช้างไทย คืนน้ำใจให้ช้าง" อย่างคึกคัก
ปางช้างบ้านรวมมิตร จัดงาน"วันช้างไทย คืนน้ำใจให้ช้าง" อย่างคึกคัก
ปางช้างบ้านรวมมิตร จัดงาน"วันช้างไทย คืนน้ำใจให้ช้าง" ครั้งที่ 17 สนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นบ้านรวมมิตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมช้างอย่างใกล้ชิด

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“วันช้างไทย คืนน้ำใจให้ช้าง” ครั้งที่ 17 ณ ปางช้างบ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นบ้านรวมมิตรให้เป็นการท่องเที่ยวแบบปางช้าง อีกทั้งเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมช้างอย่างใกล้ชิด โดยมี กลุ่มชนชาติพันธุ์ในชุมชนกว่า 10 ชนเผ่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมภายในงานจัดให้มี พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ควาญช้างดีเด่น ได้แก่ นายศักดิ์สยาม ทาทู การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าอาข่า เผ่าลาหู่และนักเรียนบ้านรวมมิตร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีดำหัวช้างและเปิดขันโตกขนาดใหญ่ให้ช้าง จำนวน 24 เชือก โดยมีประชาชนเข้าชมและให้อาหารช้างอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ถือได้ว่า ช้างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บารมีพระมหากษัตริย์ และคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่โบราณกาล

ข่าวโดย : นางสาวธนัชชา กองคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณาธิการ : นางสาวกนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738