ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 15:32:15  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้ปกครองนำเด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย

นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย พร้อมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน องค์กร วัดและชุมชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30น.- 12.00น.ที่โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสหศาตร์ศึกษา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดงานสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี โดยพระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส ได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เพื่อแจกให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ จัดกิจกรรมบนเวทีการแสดงมหัศจรรย์มายากล การขับร้องเพลง พร้อมชุดการแสดงจากนักเรียน สำหรับกิจกรรมในลักษณะเป็นฐานลานเพลินให้เด็กและเยาวชนได้เล่นมี 6 ฐาน เช่น สอยดาว มัจฉาพาโชค ปาเป้า โบว์ลิ่ง ทิ้งระเบิด เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้ปกครองนำเด็ก เยาวชนและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ในช่วงเวลา 08.30น.- 12.00น.

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 532

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738