ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 14:26:52  
จังหวัดเชียงราย เตรียมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยง 4 อำเภอ
จังหวัดเชียงราย เตรียมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยง 4 อำเภอ
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ แก่เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมายพื้นที่เสี่ยง 4 อำเภอ

วันนี้ (10 ม.ค 61) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรม ลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการแผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่แต่ละหน่วยงานในการจัดการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภัยพิบัติไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งการประกอบอาชีพ กิจกรรมทางการเกษตร สุขภาพอนามัย การศึกษา การก่อสร้าง อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าการลงทุน การสื่อสารคมนาคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้การพัฒนาในภาพรวมหยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง อีกทั้ง การฟื้นฟูซ่อมสร้างเพื่อให้ฟื้นคืนกลับมาอยู่ในสภาพปกติ ต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก การบริหารจัดการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจะช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติให้น้อยลงได้
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 อำเภอ พิจารณาจากพื้นที่ประสบภัย เรื่องไฟป่าและหมอกควัน แผ่นดินไหวซ้ำซาก ประกอบด้วย อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จันและมูลนิธิการกุศลภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครด้านความมั่นคง และจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน

ข่าวโดย : นางสาวพิชชาพร รินน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 618

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738