ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มกราคม 2561 / 12:17:35  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ผนึกกำลัง 3 ประเทศ ไทย ลาว เมียนมา ปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ป้องกันไฟป่าและมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า 3 แผ่นดิน ลาว เมียนมา ที่เชียงราย
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ผนึกกำลัง 3 ประเทศ ไทย ลาว เมียนมา ปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ป้องกันไฟป่าและมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า 3 แผ่นดิน ลาว เมียนมา ที่เชียงราย
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะร่วมปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ป้องกันไฟป่า และมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า พร้อมจัดทำแนวกันไฟ ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เช้าวันนี้ (7 ม.ค. 60) ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน ตามโครงการ "นักปั่น อาสาไฟป่า ไทย-ลาว-เมียนมา เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน มีนักปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 300 คัน ร่วมปั่นไปตามชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ ในอำเภอเชียงแสน หลังจากนั้น รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า มอบเสบียงอาหารให้แก่ตัวแทนประเทศลาว เมียนมา และจัดทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน ไทย -ลาว-เมียนมา ที่บริเวณสวนป่าแม่มะ-สบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน ร่วมกิจกรรม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ยังได้กล่าวอีกว่า ไฟป่าเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง และเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นระบบนิเวศก็จะถูกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสูญเสียไป เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดวิกฤติปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่ต้องประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งปัญหาหมอกควันไฟป่าได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ดังนั้นการเกิดไฟป่าและหมอกควันจึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) Golden Triangle Fire Volunteer Laos – Myanmar – Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อร่วมฝึกซ้อมเพิ่มทักษะของการบูรณาการปฎิบัติงานควบคุมไฟป่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์จริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขยายผลเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2560 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ร่วมกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดกิจกรรมนักปั่นไฟป่า ไทย - เมียนมา ขึ้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง ในปี 2560 ซึ่งลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวลงอย่างมาก

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 442

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738