ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2556 / 10:22:28  
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 เชียงใหม่ รณรงค์ลดการเผาตอซังเพื่อลดปัญหาหมอกควัน หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 เชียงใหม่  รณรงค์ลดการเผาตอซังเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 เชียงใหม่ เร่งรณรงค์ลดการเผาตอซังฟางข้าวเพื่อลดปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จ.เชียงใหม่

นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงได้เร่งรณรงค์โครงการลดการเผาตอซังฟางข้าวโดยการไถกลบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ เพื่อลดการเผาวัชพืชเป็นการลดปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการไถกลบพร้อมกับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่ว และปอเทือง พร้อมทั้งสารเร่งย่อยสลายและน้ำหมักชีวภาพ พ.ด.2 เป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ บ้านสองแคว ต.สันทราย อ.ฝาง พบว่าปริมาณผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรสูงถึง 4,200 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกันนี้ ทางหน่วยฯ ยังได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและพืชผลได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งลดต้นทุนของเกษตรกร โดยดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอ ไปแล้ว 61 กลุ่ม ซึ่งจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้ง 256 หมู่บ้าน เพื่อให้พืชผลการเกษตรของไทยสามารถจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับการไถกลบตอซังสามารถทำได้ในทุกพื้นที่การเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักไม้ผลต่างๆ ก็ใช้วิธีการย่อยสลายบำรุงดินได้เช่นเดียวกัน รวมทั้งประชาชนที่มีเศษขยะใบไม้ต่างๆก็ไม่ควรเผาสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้ หากสนใจสามารถขอคำแนะนำจากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านหรือตำบล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินได้ทุกพื้นที่

ข่าวโดย : อิสระ อินทร์พรม
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738