ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.เชียงราย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 ตุลาคม 2561
เวลา : 12:55:07
 
กรมพลศึกษาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย
กรมพลศึกษาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมทุกด้าน สมควรได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเมืองกีฬาในปี 2562
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคเหนือจาก 17 จังหวัด จำนวน 229 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน และการรายงาน ตลอดจนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ยังติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์กีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กรมพลศึกษา จัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึงแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต สมรรถภาพทางกายให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ สำหรับจังหวัดเชียงราย มีศักยภาพและความพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุน การจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา Sports City ในปี 2562 เพื่อมุ่งพัฒนา สร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงราย นำไปสู่การกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาการกีฬาให้ครบวงจรให้เป็นกีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อมิตรภาพ

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก  
000801779
close/ปิดหน้าต่างนี้