ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.เชียงราย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 8 ตุลาคม 2561
เวลา : 15:44:11
 
คปภ.ภาค 1 นำร่องจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับหอพัก ห้องเช่า
คปภ.ภาค 1 นำร่องจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับหอพัก ห้องเช่า
วันนี้ (8 ต.ค.61) ที่ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับหอพัก ห้องเช่า โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การกล่าวต้อนรับ ซึ่งเป็นโครงการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ได้แก่การประกันภัยหอพัก การประกันภัย พรบ. การประกันอัคคีภัย การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้องตระหนักถึงความสำคัญรวมทั้งเข้าใจสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย สามารถนำไปต่อยอดขยายผลถึงประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง รวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการหอพักในจังหวัดเชียงรายและประชาชนในจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม โดยในกิจกรรมมีการปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมื่อมีประกันภัย พรบ. รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีขบวนรถจากชมรมคนรักรถเชียงรายและขบวนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษารวมกว่า 100 คัน อีกทั้งกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย โดยมีการเสวนา ในหัวข้อการประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำประกันภัย พรบ. และการออกบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีผู้ประกอบการหอพัก นักเรียนนักศึกษา บริษัทประกันภัย และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 200 คน

ผู้สื่อข่าว : นายเอกชัย ใจมาธิ  
000763781
close/ปิดหน้าต่างนี้