ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.เชียงราย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 8 ตุลาคม 2561
เวลา : 13:21:40
 
สมาชิกผู้ผลิตยางธรรมชาติ 13 ประเทศ ร่วมประชุมวิชาการยางพารา ANRPC 2018 ที่เชียงราย
สมาชิกผู้ผลิตยางธรรมชาติ 13 ประเทศ ร่วมประชุมวิชาการยางพารา ANRPC 2018 ที่เชียงราย
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมิชาการยางพารา (ANRPC) ประจำปี 2561 ของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 13 ประเทศ ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์รี จ.เชียงราย ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาราคายาง เพิ่มโอกาสพัฒนายางพาราทั้งระบบ
วันนี้ (8 ต.ค. 61) ที่ห้องดอยตุงฮอล์ โรงแรมเดอะรีเวอร์รี เชียงราย นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการยางพารา ประจำปี 2561 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการยางพารา ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการยางพารา มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จาก 13 เข้าร่วม ประกอบด้วย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม และประเทศไทย การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม 2561 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการยางพาราของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association go Natural Rubber Producing Countries : ANRPC) ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความก้าวหน้าในการผลิต การแปรรูป การตลาด แสดงให้สาธารณชนทั่วไปทราบถึงประโยชน์ของยางธรรมชาติในฐานะเป็นวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันศึกษาโอกาสและช่องทางพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายกับประเทศสมาชิกต่อไป

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา  
000801790
close/ปิดหน้าต่างนี้