วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น  [ ข่าวรอบเมืองเหนือ] [ข่าวบริการ] [ข่าวรับสมัคร] [ข่าวประกวดราคา-สอบราคา]
ขณะนี้ มีผู้เข้าชม 4 คน
เกี่ยวกับสถานี
 ประวัติสถานี
 ภารกิจหลัก
 บุคลากร
 กีฬาสถานีวิทยุ
 ครบรอบ 48 ปี
User Login
name: 
pwd: 
job 
เวปเมล์ สปข.3

ระบบงานภายใน สปข.3

ระบบงานภายใน กปส.

ระบบ groupoffice.

Un title page

อุณหภูมิเชียงรายขณะนี้

 เครือข่าย สปข.3
 สทท.11 เชียงใหม่
 สวท.เชียงใหม่
 สวท.ลำพูน
 สวท.ลำปาง
 สวท.พะเยา
 สวท.แพร่
 สวท.น่าน
 สวท.แม่ฮ่องสอน
 สวท.ฝาง
 สวท.แม่สะเรียง
 เครือข่าย กปส.
 กรมประชาสัมพันธ์
 Radio News
 สำนักข่าว กปส.
 โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 วิทยุแห่งประเทศไทย
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต1
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต2
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต3
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต4
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต5
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต6
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต7
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต8
พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด ภาคเหนือตอนบน
กบข.

 

ดาวน์โหลดแอพ วิทยุ สวท.เชียงราย


 


ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการที่จังหวัดเชียงราย

          หน่วยงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภาคเหนือ
           เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเทิง และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได .....

จังหวัดเชียงรายจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

          จังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานองค์กรด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จัดนิทรรศการ และมอบเกียรติบัตรให้บุคคลและองค์กร ด้านอาสาสมัครดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ .....

รายงานพิเศษ เรื่อง "รู้ทัน ไวรัส โรต้า โรคอุจจาระร่วงที่มากับฤดูหนาว"

          แพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เตือนระวัง "เชื้อไวรัส โรต้า" สาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบมากในเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 2 ปี หากเป็นมากอาจทำให้ขาดน้ำรุนแรง เสียชีวิตได้
          ฤดูหนาว แม้จะเป็นฤดูกาลที่หลายคนชื่นชอบ แต่ก็เป็นฤดูที่อาจนำพาโรคภัยต่างๆ ที่ต้องพึงระว .....

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดและของดีอำเภอแม่สาย ประจำปี 2560

          อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดและของดีอำเภอแม่สาย ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2560 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว
          นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เปิดเผยว่า อำเภอแม่สาย ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้า .....

ปปช.เชียงราย ประกาศผลประกวดคำขวัญคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

          สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงราย จัดประกวดคำขวัญรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2560
          นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและ .....

Google
 

 

News Letter


News Letter

AEC

AEC

News Letter

MultiRadio by net


News Letter

ฟังสวท.เชียงราย FM95.75MHz
Untitled Document
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย
ข่าวรอบเมืองเหนือ
17 พ.ย. 60 / 22:49:24
กรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ และกองบิน 41 เข้าเยี่ยมขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
17 พ.ย. 60 / 22:45:52
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ข้อมูลถึงวันที่ 17 พ.ย. 60 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,039 คน
17 พ.ย. 60 / 22:36:10
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ 10-17 พฤศจิกายน 2560 รวม 323 ราย
17 พ.ย. 60 / 18:22:31
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน
17 พ.ย. 60 / 18:14:27
จังหวัดเชียงใหม่ เผยมาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561
17 พ.ย. 60 / 18:12:30
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้
17 พ.ย. 60 / 18:11:10
จ.เชียงใหม่ ประชุมหารือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2561
17 พ.ย. 60 / 17:50:17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการค้ามนุษย์
17 พ.ย. 60 / 16:39:19
สหกรณ์จังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยาซื้อปลาสลิด สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว
17 พ.ย. 60 / 16:07:26
สาธารณสุขจังหวัดน่าน เฝ้าระวังโรคข้ามพรมแดน หลังเปิดเส้นทางเดินรถ น่าน-หลวงพระบาง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
15 พ.ย. 60 / 08:16:35
เครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย แถลงข่าวพร้อมเปิดตัวศูนย์จำหน่ายสมุนไพรแห่งแรกในประเทศไทย
13 พ.ย. 60 / 09:34:58
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีเชียงราย มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชู คนต้นแบบ สานฝัน...สร้างอาชีพ
10 พ.ย. 60 / 12:29:37
จังหวัดเชียงราย เปิดจุดรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐวันแรก พ่อค้า แม่ค้า ทยอยมาลงทะเบียน
10 พ.ย. 60 / 09:20:54
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม.จัดพิธีไหว้ครูแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ (1/2561)
3 พ.ย. 60 / 14:38:42
เชียงรายจัด 130 ปี ความสัมพันธ์พี่น้องแม่สาย-เมืองยูคิ ประเทศญี่ปุ่น
25 ต.ค. 60 / 15:07:27
เทศบาลนครเชียงราย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
25 ต.ค. 60 / 15:00:41
จิตอาสาเชียงรายรวมใจปลูกดอกดาวเรืองรอบบริเวณศาลารอยพระบาท
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ   21/11/2560   
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง   20/11/2560   
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   23/11/2560   
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน   21/11/2560   
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  06/12/2560   
ด่านศุลกากรแม่สาย ขายทอดตลาดของกลางประเภทสามล้อแบบเข็น รถจักรยานยนต์ ซองใส่ปืนทำด้วยพลาสติก ซองปืนแบบสะพาย และรถจักรยาน จำนวน 6 แฟ้มคดี   21/11/2560   
เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟ์คอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  20/11/2560   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ  21/11/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chiangrai Radio of Thailand  E-Mail>>>  radiochiangrai@prd.go.th
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
40 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-711601,053-713015 โทรสาร 053-702642 ห้องส่ง 053-711494
..ติดต่อ Webmaster...